Paklena runda

Vision Quest, od stihova do stripa

foto-aparat

Kratak strip od tri table Vision Quest Andrije B. Ivanovića. Predstavlja vizuelnu obradu pesme iz zbirke Paklena runda (2010), 37. epizoda. Strip je nastao iz vizuelen igre napravljene za potrebe danas nepostojećeg sajta Urbana intervencija.

HASTA LA VISTA, BABY

Paklena runda, knjige

– Nad prvom knjigom Andrije B. Ivanovića – Svet se nepovratno i bezdano izmenio – o tome svedoči poezija mladih ljudi. Paklena runda mladog pesnika Andrije B. Ivanovića potvrda je takvog statusa sveta. I uloge poezije, danas. Zamišljena kao niz od 39 epizoda, ona u svakoj od sekvenci ovog serijala, nudi čitaocima presnu, naturalističku sliku …

HASTA LA VISTA, BABY Read More »