kratka biografija

Andrija B. Ivanović rođen je 3. avgusta 1980. godine u Majdanpeku, gde je i odrastao. Živi u Beogradu i radi kao novinar. Dobitnik je nagrade „Mladi Dis” za 2010. godinu. Objavio je zbirke pesama „Paklena runda” (Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” Čačak, 2010) i Game Over (Presing, 2023). Priče i pesme objavljivao je u časopisima („Koraci”, „Gradina”, „Lipar”, „Emitor”…) i zbornicima („Restart: Panorama nove poezije u Srbiji”, „Prostor za mokrog psa”, „Gradske priče 3 – Fantastika”…).

Mladi Dis 2011.