October 2011

11. epizoda, Paklena runda

Paklena runda, knjige

vazduh miriše na kereći izmeti taj smrad prodire u svaku moju misaoosetiću slastpobedejednog danakada se sedmoglava zver probudii sa svih svojih sedam čeljustiproguta ceo svetsvari ga sa svojih sedam utrobai izbaci kroz jedini čmar koji ima “Toto, imam osećajda više nismo u Kanzasu”

11. epizoda, Paklena runda Read More »