OTKRIVENJE

lobanja

„Mesija će doći onda kada više ne bude potreban.
On neće doći poslednjeg, doći će najposlednjeg dana.“
Franc Kafka

OTKRIVENJE Read More »