krim

Mitovi i orgije: Tri pesme u časopisu Libartes

Ostrvo muzeja u Berlinu

U tematskom broju časopisa Libartes (decembar 2019, temat Mitološki Libates) objavljene su tri pesme iz rukopisa Game over Andrije B. Ivanovića. Reč je o pesmama Apolon, Todorac i Ares.

/ares/

Krim 2014. ruski vojnici

Pesma iz rukopisa “Game Over”. Prvi put objavljena u časopisu “Koraci” (4-6, 2018).