/atamanova sablja/

Majdan 2014.

Sećanja sa Majdana, deo rukopisa “Game Over”

/atamanova sablja/ Read More »