O “Paklenoj rundi” u časopisu “Agon”: Izazovi žanrovske poezije

Paklena runda, knjige

U časopisu “Agon” (broj 11, novembar-decembar 2010) predstavljeni su pesnički glasovi 2010. godine, a Vlada Stojnić napisao je kritiku “Paklene runde” Andrije B. Ivanovića.

O “Paklenoj rundi” u časopisu “Agon”: Izazovi žanrovske poezije Read More »